1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
    • de eigenaar: de eigenaar van de website;
    • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
    • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
    • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
  2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te  gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  3. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk  toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
...Lees meer
...Lees minder