Poeren plaatsen

Poeren plaatsen

Techniek en uitvoeren voor het plaatsen van prefab Poeren funderingen

Techniek en uitvoering 
Prefab beton poeren aanbrengen 
Voor bedrijfshallen en agrarische gebouwen kan men snel en vrij goedkoop met prefab betonnen poeren een fundering op een verdichte ondergrond aanbrengen. De ondergrond moet daarvoor circa 1 meter beneden peil voldoende draagkracht hebben.
Daartoe plaatst men de betonpoeren op een draagkrachtige vaste ondergrond of op een verdicht zandpakket. Dit moet plaats vinden volgens de voorschriften of na goedkeuring van de constructeur. Voor het plaatsen van de betonnen poeren is het belangrijk, dat het grondbed zuiver horizontaal en effen op diepte is ontgraven. Daarom moet men steeds tijdens het monteren van de poeren eventuele oneffenheden van het grondbed met zand aanvullen of afreien. Het is belangrijk dat daardoor de afdracht van krachten van de poer op het grondbed zo goed mogelijk gespreid wordt.
Voor het bepalen van de montageplaats van de poeren de piketten uitzetten met een Total Station apparaat en de ingestorte ankers uitlezen. Men moet altijd de prefab betonpoeren uitzetten aan de hand van de ingestorte ankers voor de staalconstructie. Vanwege de maattoleranties voor prefab beton mag men nooit een poer uitzetten op bijvoorbeeld alleen de voetplaten. Vervolgens de ondergrond plaatselijk licht afreien. De prefab betonnen poeren lossen en met een kraan op de juiste plek plaatsen en stellen. 

Aandachtspunten 
De poeren altijd uitzetten aan de hand van de ingestorte ankers voor de staalconstructie. Nooit een prefab poer alleen op de voetplaten uitzetten vanwege de maattoleranties voor prefab beton

Planningsaspecten 
De bouwplaats moet voldoende geschikt en bereikbaar zijn voor een kraan voor het plaatsen van de poeren.

U kunt hier het assortiment Poeren bekijken.